Minister Marlena Maląg: Płaca minimalna w 2024 roku wyniesie powyżej 4,2 tys. zł

– Chcemy, by w przyszłym tygodniu projekt w sprawie minimalnych wynagrodzeń w 2024 r. trafił na Stały Komitet Rady Ministrów, a 13 czerwca mógł być przedstawiony na posiedzeniu Rady Ministrów – powiedziała PAP Marlena Maląg.

 

Jak zapowiedziała minister, również w 2024 roku waloryzacja minimalnych świadczeń będzie dwukrotna – od 1 stycznia i od 1 lipca. Poinformowała, że minimalne wynagrodzenie w Polsce otrzymuje obecnie około 3 mln Polaków.

 

ZOBACZ: Niemcy. Płaca minimalna wzrośnie w tym roku do 12 euro

 

Minister zaznaczyła, że rząd przy ustalaniu wysokości świadczenia bierze pod uwagę zarówno oczekiwania strony społecznej, jak i pracodawców.

 

Związki zawodowe optują, żeby to świadczenie minimalne było jak najwyższe. Z kolei pracodawcy patrzą zarówno przez pryzmat inwestycji w człowieka, jak i od strony kosztów, jakie ponoszą. Dlatego decyzja w tej sprawie musi być odpowiedzialna – podkreśliła Maląg.

“Płaca minimalna w lipcu 2023 r. wyniesie 3600 zł”

Minister wskazała, że decyzja o minimalnym wynagrodzeniu ma wpływ przede wszystkim na małe i średnie przedsiębiorstwa, a tych jest w Polsce najwięcej.

 

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 3490 zł. To pierwsza w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Kolejną zaplanowano na lipiec. Świadczenia wyniosą wówczas 3600 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia 2023 r. do 22,80 zł za godzinę, a od 1 lipca wyniesie 23,50 za godzinę.

 

ZOBACZ: Emerytura minimalna będzie wyższa

 

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

 

Maląg zwróciła uwagę, że w 2015 r. wynagrodzenie minimalne kształtowało się na poziomie 1750 zł. – W 2023 r. po lipcowej podwyżce będzie to 3600 zł. To ponad 100-procentowy wzrost tego świadczenia – wskazała minister.

“Taka sama płaca we wszystkich krajach UE jest rozwiązaniem niemożliwym”

Minister skomentowała także pomysł wprowadzenia jednej płacy minimalnej dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Zdaniem szefowej MRiPS wprowadzenie takiego rozwiązania jest niemożliwe.

 

Sytuacja gospodarcza krajów unii jest różna – zauważyła Maląg. – Dlatego uważam, że każde państwo powinno suwerennie określać kwotę minimalnego wynagrodzenia – dodała.

 

ZOBACZ: Sondaż: 800 plus podzieliło Polaków. Chcą jednak darmowych leków i autostrad

 

– To nie jest możliwe, by wszystkie kraje Unii Europejskiej miały określoną jedną kwotę. Mogą być wprowadzone zasady oceny adekwatności płacy minimalnej, związane z rozwojem gospodarczym i inflacją, ale taka sama płaca we wszystkich krajach jest rozwiązaniem niemożliwym – wyjaśniła minister.

mbl/pap/polsatnews.pl

Czytaj więcej

Likes:
0 0
Views:
112
Article Tags:
Article Categories:
Business

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *