Wakacje kredytowe miały być tylko dla spłacających hipoteki w złotych. Być może załapią się też frankowicze

Rząd przedstawił projekt ustawy, która wprowadza wakacje kredytowe. Trafił już do Sejmu, gdzie w najbliższych dniach posłowie będą decydować o jego losach. Ogólne warunki, uprawniające do skorzystania z zawieszenia spłaty rat, są dość liberalne i w zamierzeniu rządu ma to być program powszechny. W kilku obszarach dotyczących tego projektu pojawiały się ostatnio sprzeczne informacje. Doprecyzowano na przykład, że zawiesić raty będą mogli jedynie ci klienci, którzy zaciągnęli kredyt na cele mieszkaniowe i ma to dotyczyć tylko jednego zobowiązania.

Przedstawiciele rządu wielokrotnie powtarzali, że ten rodzaj pomocy ma być skierowany tylko dla kredytobiorców hipotecznych posiadających kredyty w złotych (umów tego typu jest około 2 mln). Pytani o frankowiczów, którzy borykają się od lat ze wzrostem rat i wyrażoną w złotych wartością długu pozostającą do spłaty, odpowiadali, że polskie sądy masowo unieważniają tego typu umowy. Premier Mateusz Morawiecki jasno stwierdził, że wakacje kredytowe to program dla kredytobiorców złotowych.

W projekcie ustawy znalazł się jednak zapis, który może budzić wątpliwości (art. 77 ust. 1). Mówi on, że wniosek o wakacje „zawiesza wykonanie umowy o kredyt hipoteczny (…) udzielony w walucie polskiej„.

– Naszym zdaniem to nieprecyzyjny zapis. Również poprzednia propozycja była nieprecyzyjna, bo wspominano o kredycie mieszkaniowym „niebędącym kredytem walutowym”. Zgłosiliśmy wtedy uwagę, bo niektórzy mogliby zinterpretować ten zapis w ten sposób, że uprawnione do skorzystania z zawieszenia rat mogłyby być osoby mające hipoteki denominowane czy indeksowane, które z punktu widzenia ściśle prawnego nie wypełniały odesłania do definicji kredytu walutowego w obecnej ustawie o kredycie hipotecznym. To byłoby wbrew celowi projektu i wbrew intencji rządu – mówi Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Rząd poprawił to sformułowanie, ale nie do końca precyzyjnie. – Zapis wskazujący, że uprawniony do objęcia wakacjami kredytowymi jest kredyt „udzielony w walucie polskiej” sugeruje bowiem, że – biorąc pod uwagę kontekst prawny – mógłby dopuszczać także kredyty wyrażone w walucie polskiej, ale indeksowane do waluty obcej i tym samym spłacane w walucie obcej. Obawiamy się, że taki nieprecyzyjny zapis mógłby prowadzić do procesów sądowych, więc zamierzamy w najbliższych dniach zgłosić odpowiednią propozycję poprawki – zapowiada Tadeusz Białek.

Zobacz też: Kolejny frankowy rekord. Kredytobiorcy masowo pokonują banki w sądach

Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów o tę sprawę, ale biuro prasowe odesłało nas tylko do wspomnianego art. 77 ust. 1. mówiącego, zawiesić można płatność rat kredytu „udzielonego w walucie polskiej„.

Wartość i liczba hipotek frankowych maleją, bo kredyty te nie są już udzielane na masową skalę od ponad dekady. Tempo to jest jednak hamowane przez wzrost kursu franka.
Wartość i liczba hipotek frankowych maleją, bo kredyty te nie są już udzielane na masową skalę od ponad dekady. Tempo to jest jednak hamowane przez wzrost kursu franka.


|
BIK

Różne konstrukcje umów hipotek walutowych

Na koniec kwietnia w Polsce było 372,8 tys. umów mieszkaniowych kredytów frankowych o wartości 91 mld zł – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Szacuje się, że z tego około 60-70 proc. to umowy indeksowane do franka. Denominowane to około 20 proc., a pozostałe to „czysto” walutowe hipoteki frankowe.

W przypadku kredytów denominowanych zobowiązanie w umowie wyrażone jest w walucie, w indeksowanych w złotych. W obu rodzajach wypłata następowała w złotych (harmonogram spłat w obu rodzajach kredytów wyrażony jest w walucie). Być może więc klienci mający kredyty denominowane także mogliby próbować wnioskować o zawieszenie płatności rat. W kredytach „czysto walutowych” zobowiązanie wyrażone w umowie, wypłata kredytu, harmonogram spłat i same spłaty były w walucie.

Należy jednak spodziewać się, biorąc pod uwagę dotychczasowe nastawienie i cel rządu, że zostaną wprowadzone poprawki, które zdefiniują kredyt mieszkaniowy w złotych na tyle precyzyjnie, że nie będzie już wątpliwości.

W przypadku kredytów denominowanych zobowiązanie w umowie wyrażone jest w walucie, w indeksowanych - w złotych. W obu rodzajach wypłata następowała w złotych.
W przypadku kredytów denominowanych zobowiązanie w umowie wyrażone jest w walucie, w indeksowanych – w złotych. W obu rodzajach wypłata następowała w złotych.

Nie tylko franki są potencjalnym problemem, ponieważ całkiem sporo jest u nas kredytów mieszkaniowych w euro. Obecnie w Polsce jest w sumie 77,3 tys. umów tego typu opiewających na 18,7 mld zł. Jednak nie wszystkie z nich są indeksowane, część to denominowane.

Czym są wakacje kredytowe. Jakie warunki trzeba spełnić?

Proponowane przez rząd wakacje kredytowe umożliwią zawieszenie spłaty rat kredytu – dotyczy to dwóch miesięcy w III i IV kwartale 2022 r. oraz po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r. Będzie to dotyczyć części kapitałowej oraz odsetkowej raty, więc w sumie klient w latach 2022 i 2023 będzie mógł nie spłacać łącznie ośmiu rat (bez konieczności płacenia dodatkowych odsetek).

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo.

W efekcie wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu zostaną przedłużone. Jeśli klient skorzystałby osiem razy z odroczenia płatności rat w najbliższych dwóch latach, to ostatnia rata jego kredytu przypadłaby nie np. na grudzień 2035 r., ale na sierpień 2036 r. Rząd w uzasadnieniu podaje, że „rozwiązanie będzie dostępne dla kredytobiorców, którzy mają kredyty w złotówkach (sic!), a nieruchomość przeznaczona jest na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych„.

Zobacz też: Wakacje kredytowe to spora komplikacja dla polityki pieniężnej. Stopy trzeba będzie podnieść wyżej

Rząd szacuje, że rozwiązanie to zmniejszy obciążenia portfeli Polaków o 3 mld zł rocznie. Dla osoby lub rodziny, która płaci ok. 2,4 tys. zł raty kredytu, oznacza to zmniejszenie obciążeń w sumie o około 19,2 tys. zł w latach 2022-2023.

Rząd chce, aby klienci mogli składać wnioski poprzez systemy bankowości elektronicznej. Ratio legis przepisu jest takie, aby zawieszenie spłaty rat następowało z mocy ustawy już z chwilą doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy.

Jeśli ktoś ma kilka kredytów hipotecznych z danym kredytodawcą, będzie mógł skorzystać z zawieszenia w stosunku do jednej tylko umowy wybranej przez siebie: kredytobiorca będzie sam decydował, czy skorzysta z możliwości zawieszenia i w jakim okresie. Wakacje kredytowe będą miały zastosowanie do umów zawartych przed 1 lipca 2022 r., jeżeli okres kredytowania przypada po upływie sześciu miesięcy, licząc od tej daty.

Likes:
0 0
Views:
69
Article Tags:
Article Categories:
Przedsiębiorczość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *