Dobry początek roku dla PZU

Przychody Grupy
PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce
wzrosły w pierwszym kwartale 2023 r. o 11,4 proc. do 3,8 mld zł. Najmocniejszy
wzrost przychodów  rok do roku PZU osiągnął w grupie ubezpieczeń
pozakomunikacyjnych (o 16,7 proc. r/r) – w tym w ubezpieczeniach
masowych o 12,2 proc. r/r, a w ubezpieczeniach korporacyjnych o 25,2 proc. r/r.
Z kolei w segmencie komunikacyjnym przychody z ubezpieczeń wzrosły o
7,9 proc. r/r, przy czym w produktach autocasco o 16,5 proc. r/r. W przypadku
tych ostatnich był to efekt zarówno wzrostu liczby polis, m.in. dzięki
ożywieniu na rynku leasingu i mniejszym problemom z dostępnością aut, jak i
wzrostu składek w związku ze wzrostem wartości ubezpieczanych pojazdów.


Mocno hamują zyski ze sprzedaży polis OC

MSSF 17 w
największym stopniu wpływa na zmianę ujęcia i wyceny umów ubezpieczenia na
życie. Przychody w tym segmencie na polskim rynku w pierwszym kwartale 2023 r.
wyniosły 1,99 mld zł (-4,2 proc. r/r). PZU tłumaczy, że w nowym standardzie
rachunkowości przychody z ubezpieczeń na życie w danym kwartale są w dużym
stopniu pochodną oczekiwań co do wielkości odszkodowań, świadczeń i kosztów.
Ze względu na systematycznie malejące oddziaływanie efektów pandemii,
w I kw. 2023 r. przewidywana szkodowość była niższa niż w analogicznym
okresie 2022 r. Z tego powodu w pierwszym kwartale bieżącego roku wykazane są
niższe przychody z ubezpieczeń. Według poprzedniego standardu MSSF 4 PZU
zanotowało wzrost składki przypisanej w ubezpieczeniach na życie o 6,9
proc. r/r do 2,2 mld zł.

Przychody Grupy
PZU w filarze zdrowie wyniosły w pierwszym kwartale 2023 r. ponad 390 mln zł,
rosnąc aż o 31 proc. r/r. Rezultat ten był wynikiem znacznego zwiększenia
przychodów generowanych przez placówki z sieci PZU Zdrowie (23,1 proc. r/r)
oraz ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty (37,3 proc. r/r). Liczba aktywnych
umów zdrowotnych w całej Grupie przekroczyła 3,3 mln.

Ponad 2 mld zł na wypłatę dywidendy

Na bardzo
solidny zysk Grupy PZU po pierwszych trzech miesiącach 2023 r. złożyły się
także – poza wynikiem z usług ubezpieczenia na poziomie 854 mln zł –
dobry wynik inwestycyjny, w szczególności w przypadku instrumentów dłużnych
(stanowią 78 proc. portfela, przy czym 58 proc. to dług skarbowy), oraz
kontrybucja banków wchodzących w skład Grupy.

Bank Pekao i
Alior Bank w pierwszym kwartale dołożyły do wyniku Grupy PZU 412 mln zł, co
oznacza wzrost ich kontrybucji o ponad 70 proc. w porównaniu z tym samym
okresem roku poprzedniego.

Likes:
0 0
Views:
56
Article Categories:
Akcje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *